Revistes

Revistes de lingüística quantitativa:

Altres revistes que publiquen articles de lingüística quantitativa des de perspectives variades: