Bibliografia bàsica

En català

Hernández Fernández, Ferrer i Cancho, Carrera Casado. Lingüística Quantitativa. L’estadística de les paraules. Edicions UPC.

En anglès

  • Best, K-H. & Rottmann, O. (2017). Quantitative linguistics, an invitation. Lüdenscheid: RAM-Verlag.
  • Zipf, G. K. (1949). Human behaviour and the principle of least-effort. Cambridge, MA: Addison-Wesley.